Kompost

 Kompost
KARAKTERISTIKE ŠAMP-KOMPOSTA

Postavlja se pitanje zašto je gljivarsko organsko gnojivo ispred ostalih organskih gnojiva. Više je razloga:

1. Šamp-kompost bogat je hranjivim sastojcima.

Kompost za uzgoj gljiva proizvodi se od slame, pilećeg gnoja i dodataka. Tijekom uzgoja gljiva na kompost se dodaje tresetna mješavina. Gljive i bakterije koje imaju sličnu funkciju, omogućavaju stalno kruženje tvari u prirodi. Organsku tvar razgrađuju mikroorganizmi, tako da hranjive sastojke čine pristupačnim biljkama. Gljive nisu konkurenti biljkama, već su ne zaobilazna karika u pripremi hranjiva za biljke.

U prosjeku šamp-kompost sadrži:

N                       0.6 - 1,5%
P                        0,6 - 2,0%
K                       0,8 - 1,3%
Ca i Mg              ~ 2,2%
organska tvar      ~ 20%
pepeo                 ~ 18%
 

2. U šamp-kompostu nema sjemenki i korova.

Kompost nakon proizvodnje gljiva prolazi nekoliko termičkih faza obrade, prilikom kojih se uništava sjeme i ostali oblici za razmnožavanje korova.

3. Šamp-kompost je čist od štetnika i bolesti.

Kako se u kompostu termički unište korovi, tako se istovremeno unište i štetni insekti, pauci, puževi, virusi, štetne gljivice, gljivične bolesti i dr.

4. Šamp-kompost je bogat enzimima

Enzimi ostaju i nakon proizvodnje gljiva u kompostu, a nakon gnojenja i u zemlji, te sudjeluju u razgradnji organske tvari, odnosno u hranidbi bilja duže vrijeme. Organske tvari, ako nisu razgrađene na opisan način, nisu dostupne biljkama.

5. Šamp-kompost popravlja strukturu zemljišta

Tijekom uzgoja gljiva na kompost se dodaje tresetna mješavina u količini od 25% u odnosu na količinu komposta. Takav šamp-kompost poboljšava strukturu tla, a time utječe na povoljnije vodo-zračne odnose. Nakon upotrebe komposta u gnojidbi, tlo postaje vidljivo rastresito, kroz duže vrijeme.

6. Šamp-kompost nema neugodan intenzivan miris

Šamp-kompost nema intenzivan neugodan miris karakterističan za druga organska gnojiva, jer je organska tvar mineralizirana do optimuma.

7. Antitoksično djelovanje

Organska gnojiva važna su ne samo kao izvor hranjiva za biljke, već su i značajan čimbenik antitoksičnog djelovanja. Antitoksično djelovanje organskih gnojiva manifestira se znatno jače pri njihovom višegodišnjem intenzivnom korištenju. Stupanj antitoksičnog djelovanja organskih gnojiva ovisi o trajanju i uzajamnom djelovanju s tlom, te o svojstvima gnojiva.

8. Šamp-kompost povećava otpornosti bilja

Vrijedna i harmonična gnojidba usjeva pri korištenju organskih gnojiva povećava otpornost biljaka prema djelovanju toksičnih elemenata.

 Kod usporedbe šamp-komposta, stajskog gnoja i drugih organskih gnojiva, ne dvojbeno, šamp-kompost je u ogromnoj prednosti. S obzirom da je riječ o ozbiljnom poduhvatu sadnje ili sjetve povrća, cvijeća, trave ili voćaka preporučujemo šamp-kompost kao organski gnojidbeni materijal.

 

S poštovanjem,

Ivan Fridrih dipl. ing.
Dir. Fridrih d.o.o.

Preporuka za korištenje :
O  40 t - 80 t /ha
O  1 m3 - 1.5 m3/100 m2                                                                                                          

Svjei ampinjoni Bukovae Bukovae Smei ampinjoni Portabella

Kontakt

Fridrih d.o.o.

Budenečki put 2
10361 Sesvetski Kraljevec

URED I PROIZVODNJA:
Franjčevićeva bb, Dumovec
10361 Sesvetski Kraljevec

Telefon: 01/204-61-99
Email: info at fridrih dot hr

Žrn: 2402006-1100012071 Erstebank
OIB: 02186824032
MB/MBG: 03493776

Superbrands Logo